STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74271 17007998/HSCBA-HN 170001303/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

74272 17007929/HSCBA-HN 170001304/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải, khí máu

Còn hiệu lực

74273 17008001/HSCBA-HN 170001305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Bàn mổ đa năng và phụ kiện

Còn hiệu lực

74274 17007954/HSCBA-HN 170001306/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ nong tổ chức

Còn hiệu lực

74275 17007956/HSCBA-HN 170001307/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Que nong mạch

Còn hiệu lực