STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74506 17008113/HSCBA-HCM 170002281/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ Đèn đọc phim X quang

Còn hiệu lực

74507 17003220/HSCBSX-HCM 170000048/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT NÓN Y TẾ TIỆT TRÙNG (NÓN CON SÂU)

Còn hiệu lực

74508 17008089/HSCBA-HCM 170002282/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Găng tay cao su dùng trong y tế

Còn hiệu lực

74509 17007965/HSCBA-HCM 170002283/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ NASAL FRESH EXTREM

Còn hiệu lực

74510 17007964/HSCBA-HCM 170002284/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ NASAL FRESH

Còn hiệu lực