STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74566 17008872/HSCBA-HN 170002203/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

74567 17011376/HSCBMB-HN 170001127/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO

Còn hiệu lực

74568 17011383/HSCBMB-HN 170001128/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DBS CHÂU Á

Còn hiệu lực

74569 17011384/HSCBMB-HN 170001129/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ VIETINVEST

Còn hiệu lực

74570 17011377/HSCBMB-HN 170001130/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỨC

Còn hiệu lực