STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74706 17008638/HSCBA-HCM 170002764/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm hóa chất rửa dùng cho máy sinh hóa

Còn hiệu lực

74707 17008323/HSCBA-HCM 170002743/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Tấm chắn tia X di động

Còn hiệu lực

74708 17008308/HSCBA-HCM 170002744/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Màng chắn tia X

Còn hiệu lực

74709 17008307/HSCBA-HCM 170002745/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Áo chắn tia X

Còn hiệu lực

74710 17008324/HSCBA-HCM 170002746/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Găng tay chắn tia X

Còn hiệu lực