STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74726 17009400/HSCBA-HN 170002707/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ an toàn sinh học cấp III

Còn hiệu lực

74727 17009415/HSCBA-HN 170002708/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Cưa xương cầm tay

Còn hiệu lực

74728 17009421/HSCBA-HN 170002709/PCBA-HN

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Tủ bảo quản dụng cụ

Còn hiệu lực

74729 17009420/HSCBA-HN 170002710/PCBA-HN

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Tủ bảo quản dụng cụ nội soi

Còn hiệu lực

74730 17009398/HSCBA-HN 170002711/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO GIƯỜNG BỆNH NHÂN ( CÓ TỦ ĐẦU GIƯỜNG )

Còn hiệu lực