STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74751 17008891/HSCBA-HCM 170002991/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN Bộ đồ đón bé chào đơi

Còn hiệu lực

74752 17008888/HSCBA-HCM 170002992/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Xe đẩy dụng cụ đa năng

Còn hiệu lực

74753 17008893/HSCBA-HCM 170002993/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN Trang phục y tế

Còn hiệu lực

74754 17008889/HSCBA-HCM 170002994/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Xe đẩy y dụng cụ gây mê

Còn hiệu lực

74755 17008865/HSCBA-HCM 170002995/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG BÀN CHẢI

Còn hiệu lực