STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74756 17008870/HSCBA-HCM 170002996/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG GẠC CHỐNG DÍNH VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

74757 17008881/HSCBA-HCM 170002997/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MINH THÔNG BỘ DỤNG CỤ TIỂU PHẪU

Còn hiệu lực

74758 17008877/HSCBA-HCM 170002998/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT đèn mổ

Còn hiệu lực

74759 17008894/HSCBA-HCM 170002999/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy ghế nha khoa

Còn hiệu lực

74760 17008896/HSCBA-HCM 170003000/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Bình tạo ẩm oxy

Còn hiệu lực