STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74761 17008898/HSCBA-HCM 170003001/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ống nối máy thở (Ống nẫng)

Còn hiệu lực

74762 17008842/HSCBA-HCM 170003002/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Gel bôi trơn (Gel KLY)

Còn hiệu lực

74763 17008843/HSCBA-HCM 170003003/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Dung dịch nước rửa phim

Còn hiệu lực

74764 17008897/HSCBA-HCM 170003004/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Kim khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực

74765 17008735/HSCBA-HCM 170003005/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nghiệm

Còn hiệu lực