STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74766 17008902/HSCBA-HCM 170003006/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYU VIỆT NAM Dung dịch bảo quản tế bào Novaprep

Còn hiệu lực

74767 17008901/HSCBA-HCM 170003007/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Que thử dùng cho máy xét nghiệm đường huyết

Còn hiệu lực

74768 17000006/HSCBMB-VP 180000002/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐỨC NGUYÊN KHANG

Còn hiệu lực

74769 17000005/HSCBMB-VP 180000001/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM

Còn hiệu lực

74770 17009649/HSCBA-HN 170002941/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC ANH Nước muối sinh lý NaCl 0,9%

Còn hiệu lực