STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74776 17008734/HSCBA-HCM 170002974/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VINH KHANG Bảng màn hình tinh thể lỏng (LCD Chart)

Còn hiệu lực

74777 17008664/HSCBA-HCM 170002975/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VINH KHANG Máy đo khúc xạ & Công suất giác mạc tự động (AutoRef/Keratometer)

Còn hiệu lực

74778 17008662/HSCBA-HCM 170002976/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VINH KHANG Máy đo khúc xạ & Công suất giác mạc tự động (AutoRef/Keratometer)

Còn hiệu lực

74779 17008801/HSCBA-HCM 170002977/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG MŨI LÈN NHIỆT ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG

Còn hiệu lực

74780 17008802/HSCBA-HCM 170002978/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG mũi nội nha

Còn hiệu lực