STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74781 17008857/HSCBA-HCM 170002979/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Vật liệu, dụng cụ làm răng tạm, lấy dấu răng, dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

74782 17008799/HSCBA-HCM 170002980/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG CÂY LÈN NHIỆT

Còn hiệu lực

74783 17008849/HSCBA-HCM 170002981/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Bàn mổ

Còn hiệu lực

74784 17008885/HSCBA-HCM 170002982/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Giường bệnh trẻ em hình gấu

Còn hiệu lực

74785 17008883/HSCBA-HCM 170002983/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Đèn LED phòng mổ di động

Còn hiệu lực