STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74786 17008887/HSCBA-HCM 170002985/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Kệ ngang thay tả em bé

Còn hiệu lực

74787 17008882/HSCBA-HCM 170002986/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

74788 17008884/HSCBA-HCM 170002988/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Đèn phòng mổ gắn trần

Còn hiệu lực

74789 17008874/HSCBA-HCM 170002989/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L Máy phân tích điện di và phụ kiện, linh kiện:

Còn hiệu lực

74790 17008886/HSCBA-HCM 170002990/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Giường bệnh trẻ em hình ngựa vằn

Còn hiệu lực