STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74821 17000305/HSCBA-CT 180000003/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Bóp bóng giúp thở

Còn hiệu lực

74822 17000304/HSCBA-CT 180000004/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Mặt nạ gây mê

Còn hiệu lực

74823 17000303/HSCBA-CT 180000005/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Bình dẫn lưu màng phổi đơn, đôi

Còn hiệu lực

74824 17000306/HSCBA-CT 180000006/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Mask oxy nồng độ cao

Còn hiệu lực

74825 17008927/HSCBA-HCM 180000024/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Dung dịch rửa máy đông máu GN1115 COACAL (Cleaning Solution)

Còn hiệu lực