STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74826 17008932/HSCBA-HCM 180000029/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM cobas 6500 installation kit for LAS

Còn hiệu lực

74827 17008933/HSCBA-HCM 180000030/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tiền phân tích cobas p 512

Còn hiệu lực

74828 17008934/HSCBA-HCM 180000031/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa và miễn dịch cobas 8000

Còn hiệu lực

74829 17008935/HSCBA-HCM 180000032/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tiền phân tích cobas p 471

Còn hiệu lực

74830 17008936/HSCBA-HCM 180000033/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tiền phân tích cobas p 671

Còn hiệu lực