STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74831 17008936/HSCBA-HCM 180000033/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy tiền phân tích cobas p 671

Còn hiệu lực

74832 17008919/HSCBA-HCM 180000034/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PROFIDENT Miếng dán trị mụn

Còn hiệu lực

74833 17008926/HSCBA-HCM 180000035/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN Hóa chất chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

74834 17008327/HSCBA-HCM 180000036/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Thiết bị khám mắt

Còn hiệu lực

74835 17008925/HSCBA-HCM 180000037/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ KẸP MẠCH MÁU VÀ BÓC TÁCH

Còn hiệu lực