STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74836 17008926/HSCBA-HCM 180000035/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN Hóa chất chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

74837 17008327/HSCBA-HCM 180000036/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Thiết bị khám mắt

Còn hiệu lực

74838 17008925/HSCBA-HCM 180000037/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ KẸP MẠCH MÁU VÀ BÓC TÁCH

Còn hiệu lực

74839 17008924/HSCBA-HCM 180000038/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA BANH XƯƠNG SƯỜN / XƯƠNG ỨC VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

74840 17003230/HSCBSX-HCM 180000001/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA - TRANG PHỤC LÓT QUANG MẬU BĂNG THUN Y TẾ

Còn hiệu lực