STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71 000.00.19.H26-240216-0010 240000256/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Còn hiệu lực

72 000.00.19.H26-240216-0011 240000255/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ khám phụ khoa

Còn hiệu lực

73 000.00.19.H26-240215-0002 240000254/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

74 000.00.19.H26-240202-0013 240000345/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Ống mở khí quản;Bông lọc khí và Nòng trong ống mở khí quản

Còn hiệu lực

75 000.00.19.H26-240213-0001 240000344/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHA KHOA VIỆT PT Dụng cụ khoan hỗ trợ cấy ghép răng

Còn hiệu lực