STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79171 170010802/HSCBMB-HN 170000781/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD PHARMA

Còn hiệu lực

79172 17007214/HSCBA-HN 170000609/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ T&T VIỆT NAM Hóa chất chẩn đoán, chất thử, chất rửa dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

79173 17011007/HSCBMB-HN 170000782/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

79174 17011009/HSCBMB-HN 170000783/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT

Còn hiệu lực

79175 17011006/HSCBMB-HN 170000784/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & DỊCH VỤ Y TẾ HS

Còn hiệu lực