STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79176 170000501/HSCBA-BĐ 170000008/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Băng dính cá nhân dùng trong y tế

Còn hiệu lực

79177 170000401/HSCBA-BĐ 170000009/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Băng keo lụa

Còn hiệu lực

79178 170007901/HSCBMB-HCM 170000297/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D

Còn hiệu lực

79179 170008105/HSCBMB-HCM 170000296/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KIM NHẬT CƯỜNG

Còn hiệu lực

79180 170008209/HSCBMB-HCM 170000295/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ

Còn hiệu lực