STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79196 170010009/HSCBMB-HN 170000726/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ

Còn hiệu lực

79197 170010007/HSCBMB-HN 170000728/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS

Còn hiệu lực

79198 170006213/HSCBA-HN 170000476/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA CÂN SƠ SINH

Còn hiệu lực

79199 170009220/HSCBMB-HN 170000731/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

79200 170010102/HSCBMB-HN 170000729/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực