STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79251 17003204/HSCBSX-HCM 170000033/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Máy xông khí dung

Còn hiệu lực

79252 17007355/HSCBA-HN 170000851/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Bộ Ống lấy mẫu máu áp lực âm

Còn hiệu lực

79253 17000001/HSCBSX-LS 170000001/PCBSX-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN Bộ dây truyền dịch dùng kim có cánh

Còn hiệu lực

79254 170000001/HSCBSX-HNa 170000001/PCBSX-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

79255 17000005/HSCBA-HNa 170000001/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Xe đẩy tiêm và dụng cụ

Còn hiệu lực