STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79256 170000303/HSCBA-NB 170000003/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Kẹp rốn MPV

Còn hiệu lực

79257 170000304/HSCBA-NB 170000004/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây thở Oxy 2 loại

Còn hiệu lực

79258 170000306/HSCBA-NB 170000006/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm cho ăn MPV 50ml

Còn hiệu lực

79259 170000201/HSCBMB-NB 170000002/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

79260 170000301/HSCBMB-TB 170000003/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẨN SAO MAI

Còn hiệu lực