STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79261 17007398/HSCBA-HN 170000801/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ thắt chỉ

Còn hiệu lực

79262 17007397/HSCBA-HN 170000802/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ khâu khớp vai

Còn hiệu lực

79263 17007383/HSCBA-HN 170000803/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Hệ thống tích hợp phòng mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

79264 17011085/HSCBMB-HN 170000839/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT

Còn hiệu lực

79265 17007391/HSCBA-HN 170000804/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Bộ phát hồng ngoại

Còn hiệu lực