STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79266 17007393/HSCBA-HN 170000805/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Bàn khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

79267 17007402/HSCBA-HN 170000807/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Máy đo khúc xạ kèm đo độ cong giác mạc

Còn hiệu lực

79268 17007353/HSCBA-HN 170000808/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA CÂN ĐIỆN TỬ

Còn hiệu lực

79269 17007351/HSCBA-HN 170000809/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA NỆM CHỐNG LOÉT

Còn hiệu lực

79270 17007352/HSCBA-HN 170000810/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA TAI NGHE TIM PHỔI

Còn hiệu lực