STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79286 17007402/HSCBA-HN 170000807/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Máy đo khúc xạ kèm đo độ cong giác mạc

Còn hiệu lực

79287 17007353/HSCBA-HN 170000808/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA CÂN ĐIỆN TỬ

Còn hiệu lực

79288 17007351/HSCBA-HN 170000809/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA NỆM CHỐNG LOÉT

Còn hiệu lực

79289 17007352/HSCBA-HN 170000810/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA TAI NGHE TIM PHỔI

Còn hiệu lực

79290 17007249/HSCBA-HN 170000811/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Hóa chất dùng cho Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực