STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79356 17006386/HSCBA-HCM 170000716/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Nội Thất y tế

Còn hiệu lực

79357 17006391/HSCBA-HCM 170000717/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Nội Thất y tế

Còn hiệu lực

79358 17003202/HSCBSX-HCM 170000030/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚ Ống nghiệm định lượng yếu tố đông máu (CITRATE)

Còn hiệu lực

79359 17006381/HSCBA-HCM 170000718/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy nhuộm mô tế bào trên lam

Còn hiệu lực

79360 17006387/HSCBA-HCM 170000719/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực