STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79411 170003102/HSCBSX-HCM 170000028/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐẠI TÂY DƯƠNG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

79412 17006344/HSCBA-HCM 170000670/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO BAO CAO SU

Còn hiệu lực

79413 17006327/HSCBA-HCM 170000671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

79414 17006328/HSCBA-HCM 170000672/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy hút và phân phối mẫu tự động

Còn hiệu lực

79415 17006352/HSCBA-HCM 170000673/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống phân tích sinh hóa và miễn dịch

Còn hiệu lực