STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79471 170007310/HSCBMB-HCM 170000261/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY

Còn hiệu lực

79472 170007604/HSCBMB-HCM 170000260/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC MỸ VIỆT

Còn hiệu lực

79473 170005709/HSCBA-HN 170000320/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Băng dính bản lớn

Còn hiệu lực

79474 170005449/HSCBA-HN 170000321/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cán dao không kèm lưỡi

Còn hiệu lực

79475 170005454/HSCBA-HN 170000322/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục, nạo xương

Còn hiệu lực