STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79536 170006506/HSCBA-HN 170000569/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Cán dao mổ

Còn hiệu lực

79537 170006504/HSCBA-HN 170000570/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Khay hình quả thận

Còn hiệu lực

79538 170006402/HSCBA-HN 170000571/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Kẹp phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

79539 170006508/HSCBA-HN 170000572/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Banh tổ chức

Còn hiệu lực

79540 170006505/HSCBA-HN 170000573/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Hộp đựng dụng cụ

Còn hiệu lực