STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79546 17006697/HSCBA-HCM 170001009/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Túi trữ khí oxy

Còn hiệu lực

79547 170005521/HSCBA-HCM 170001014/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ cầm máu đường quay

Còn hiệu lực

79548 17008592/HSCBMB-HCM 170000393/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THIỆN CHÍ

Còn hiệu lực

79549 17008559/HSCBMB-HCM 170000392/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MINH KHANG

Còn hiệu lực

79550 17008591/HSCBMB-HCM 170000391/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN KHANG

Còn hiệu lực