STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79576 170009113/HSCBMB-HN 170000630/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀN CẦU

Còn hiệu lực

79577 170009110/HSCBMB-HN 170000631/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GMED

Còn hiệu lực

79578 170005218/HSCBA-HN 170000246/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Giường kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực

79579 170005216/HSCBA-HN 170000247/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Ghế kéo giãn đốt sống cổ

Còn hiệu lực

79580 170005214/HSCBA-HN 170000248/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực