STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79581 170005213/HSCBA-HN 170000249/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Ghế truyền dịch

Còn hiệu lực

79582 170005211/HSCBA-HN 170000250/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Tủ đầu giường y tế

Còn hiệu lực

79583 170005209/HSCBA-HN 170000251/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

79584 170005208/HSCBA-HN 170000252/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Xe đẩy thuốc và vật dụng y tế

Còn hiệu lực

79585 170005207/HSCBA-HN 170000253/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Bàn ăn bệnh nhân

Còn hiệu lực