STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79631 170006636/HSCBA-HN 170000676/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Alinity

Còn hiệu lực

79632 170006623/HSCBA-HN 170000678/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

79633 170006614/HSCBA-HN 170000690/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

79634 170004502/HSCBA-HN 170000691/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

79635 17007257/HSCBA-HN 170000692/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Đèn mổ SATURNO-LED

Còn hiệu lực