STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79636 170006629/HSCBA-HN 170000693/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Viral DNA/RNA Kit

Còn hiệu lực

79637 170006631/HSCBA-HN 170000694/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Viral RNA Kit

Còn hiệu lực

79638 170010402/HSCBMB-HN 170000799/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ NAM PHONG

Còn hiệu lực

79639 170006669/HSCBA-HN 170000695/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Bacteria Genomic DNA Kit

Còn hiệu lực

79640 170006625/HSCBA-HN 170000696/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Mycobacteria Genomic DNA Kit

Còn hiệu lực