STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79641 170006627/HSCBA-HN 170000697/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Viral DNA Kit

Còn hiệu lực

79642 170006603/HSCBA-HN 170000698/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chụp huỳnh quang đáy mắt

Còn hiệu lực

79643 170006622/HSCBA-HN 170000699/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ 16Dx

Còn hiệu lực

79644 17006347/HSCBA-HCM 170000687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Giấy lấy dấu răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

79645 17006309/HSCBA-HCM 170000696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực