STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79651 170004404/HSCBA-HN 170000650/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH PHÁT Trang thiết bị sử dụng chiếu sáng

Còn hiệu lực

79652 170008206/HSCBMB-HCM 170000315/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ DƯỢC PHẨM TIẾN PHÁT

Còn hiệu lực

79653 17008514/HSCBMB-HCM 170000314/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP ĐỨC

Còn hiệu lực

79654 17008511/HSCBMB-HCM 170000313/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TIA CHỚP BẠC

Còn hiệu lực

79655 17008509/HSCBMB-HCM 170000312/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀO NAM

Còn hiệu lực