STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79661 170010309/HSCBMB-HN 170000752/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 4V

Còn hiệu lực

79662 170006535/HSCBA-HN 170000594/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Túi nước tiểu

Còn hiệu lực

79663 170010302/HSCBMB-HN 170000754/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MINH TÚ

Còn hiệu lực

79664 170010210/HSCBMB-HN 170000756/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ

Còn hiệu lực

79665 170010305/HSCBMB-HN 170000757/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Còn hiệu lực