STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79666 170010105/HSCBMB-HN 170000759/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH

Còn hiệu lực

79667 170010307/HSCBMB-HN 170000761/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC

Còn hiệu lực

79668 170006667/HSCBA-HN 170000595/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Đệm chống loét

Còn hiệu lực

79669 170009015/HSCBMB-HN 170000762/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

79670 170005503/HSCBA-HN 170000596/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT MÁY XOA BÓP BẰNG ÁP LỰC HƠI DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực