STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79676 170006702/HSCBA-HN 170000600/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM MÁY HÀN DÂY TÚI MÁU DI ĐỘNG

Còn hiệu lực

79677 170010601/HSCBMB-HN 170000766/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP

Còn hiệu lực

79678 170010602/HSCBMB-HN 170000767/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HEVENT

Còn hiệu lực

79679 170010314/HSCBMB-HN 170000768/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH

Còn hiệu lực

79680 170006208/HSCBA-HN 170000603/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ JAPANKA Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực