STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79681 170010003/HSCBMB-HN 170000769/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ JAPANKA

Còn hiệu lực

79682 170009506/HSCBMB-HN 170000770/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ XUÂN PHÁT

Còn hiệu lực

79683 170010106/HSCBMB-HN 170000771/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINH DŨNG

Còn hiệu lực

79684 170005821/HSCBA-HN 170000605/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH Máy trợ thính không dây

Còn hiệu lực

79685 170009602/HSCBMB-HN 170000772/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HAMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực