STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79691 170010211/HSCBMB-HN 170000776/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH

Còn hiệu lực

79692 170009305/HSCBMB-HN 170000777/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRIVINA

Còn hiệu lực

79693 170010212/HSCBMB-HN 170000778/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LỢI PHÁT

Còn hiệu lực

79694 170010206/HSCBMB-HN 170000779/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VILOGI

Còn hiệu lực

79695 170009104/HSCBMB-HN 170000780/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU G6

Còn hiệu lực