STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79696 17007214/HSCBA-HN 170000609/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ T&T VIỆT NAM Hóa chất chẩn đoán, chất thử, chất rửa dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

79697 17011007/HSCBMB-HN 170000782/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

79698 17011009/HSCBMB-HN 170000783/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT

Còn hiệu lực

79699 17011006/HSCBMB-HN 170000784/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & DỊCH VỤ Y TẾ HS

Còn hiệu lực

79700 17007201/HSCBA-HN 170000610/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CARL ZEISS PTE LTD TẠI HÀ NỘI Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực