STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79701 17011001/HSCBMB-HN 170000785/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MỸ THÀNH

Còn hiệu lực

79702 170006318/HSCBA-HN 170000611/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy phân tích Huyết học

Còn hiệu lực

79703 170010608/HSCBMB-HN 170000786/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực

79704 170010701/HSCBMB-HN 170000787/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79705 170006020/HSCBA-HN 170000559/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Ống nghiệm lấy máu chân không Ampulab™ Plain

Còn hiệu lực