STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
76 000.00.19.H26-240129-0012 240000253/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Vật liệu lấy dấu trong suốt

Còn hiệu lực

77 000.00.19.H26-240206-0006 240000343/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

78 000.00.19.H26-240202-0014 240000252/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Cổng kênh sinh thiết có thể điều chỉnh có hình chữ Y

Còn hiệu lực

79 000.00.19.H26-240205-0004 240000251/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Hệ thống chuẩn bị mẫu tế bào nhúng dịch tự động

Còn hiệu lực

80 000.00.19.H26-240205-0012 240000342/PCBB-HN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Máy Laser châm cứu

Còn hiệu lực