STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
76 000.00.19.H29-220421-0002 220001649/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO Máy điện cơ

Còn hiệu lực

77 000.00.19.H29-220517-0016 220001061/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa, cung cấp môi trường ổn định trong nhuộm đặc biệt

Còn hiệu lực

78 000.00.19.H29-220517-0014 220001060/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD hoạt hóa lớp keo của lamen phủ bảo vệ

Còn hiệu lực

79 000.00.19.H29-220512-0025 220001648/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Ống Nội Khí Quản Lò Xo

Còn hiệu lực

80 000.00.19.H29-220512-0022 220001647/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN ỐNG NỘI KHÍ QUẢN CONG MŨI/ MIỆNG

Còn hiệu lực