STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80516 170006705/HSCBMB-HCM 170000222/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC

Còn hiệu lực

80517 170006701/HSCBMB-HCM 170000221/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

80518 170006803/HSCBMB-HCM 170000220/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT Y TẾ THIÊN PHÁT HIỀN LƯƠNG

Còn hiệu lực

80519 170000001/HSCBMB-QN 170000002/PCBMB-QN

CÔNG TY TNHH MEDITECH VIỆT

Còn hiệu lực

80520 170000102/HSCBMB-QN 170000001/PCBMB-QN

CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NINH

Còn hiệu lực