STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80596 170004006/HSCBA-HN 170000102/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM MÁY CÂN, LẮC VÀ LẤY MÁU TỰ ĐỘNG

Còn hiệu lực

80597 170004113/HSCBA-HN 170000104/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy đo áp suất thẩm thấu (Thẩm thấu kế dung dịch)

Còn hiệu lực

80598 170008105/HSCBMB-HN 170000568/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC - Y TẾ SAO VIỆT

Còn hiệu lực

80599 170008110/HSCBMB-HN 170000569/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT Á ÂU

Còn hiệu lực

80600 170003801/HSCBMB-HN 170000570/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT

Còn hiệu lực