STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80601 170008203/HSCBMB-HN 170000590/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TVSUN

Còn hiệu lực

80602 170004308/HSCBA-HN 170000144/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CARL ZEISS PTE LTD TẠI HÀ NỘI GIẢI PHÁP KẾT NỐI

Còn hiệu lực

80603 170008003/HSCBMB-HN 170000573/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ETT

Còn hiệu lực

80604 170007711/HSCBMB-HN 170000574/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Còn hiệu lực

80605 170004307/HSCBA-HN 170000105/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Dụng cụ y tế

Còn hiệu lực