STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80681 170008408/HSCBMB-HN 170000591/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80682 170008206/HSCBMB-HN 170000575/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

80683 170008007/HSCBMB-HN 170000578/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG

Còn hiệu lực

80684 170002502/HSCBA-HN 170000117/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM

Còn hiệu lực

80685 170005112/HSCBSX-HN 170000016/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Còn hiệu lực