STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80771 170004240/HSCBA-HN 170000161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Thước đo phẫu thuật

Còn hiệu lực

80772 170004224/HSCBA-HN 170000162/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dùi

Còn hiệu lực

80773 170004216/HSCBA-HN 170000163/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cưa tay phẫu thuật

Còn hiệu lực

80774 170004213/HSCBA-HN 170000164/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp (Clip) mạch máu

Còn hiệu lực

80775 170000103/HSCBMB-HB 170000003/PCBMB-HB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN HÀ

Còn hiệu lực