STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80851 170004919/HSCBA-HN 170000204/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nạo VA

Còn hiệu lực

80852 170005111/HSCBA-HN 170000205/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tháo, lắp, đặt kẹp (clip)

Còn hiệu lực

80853 170005112/HSCBA-HN 170000206/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ róc mài xương

Còn hiệu lực

80854 170005103/HSCBA-HN 170000211/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm

Còn hiệu lực

80855 170004938/HSCBA-HN 170000212/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Hệ thống kết nối xét nghiệm miễn dịch-sinh hóa tự động

Còn hiệu lực